Math Man

Math Man

رایگان
Math Man است pac man بازی در مورد کنترل Math Man به خوردن تمام ارواح
امتیازدهی کاربر
4.3  (4 رأی)
رأی شما
نمره
1.4
100٪ نرم افزار تمیز. به گزارش کنید .
این برنامه 4 جایزه دریافت کرد
Math Man است pac man بازی با پیچ و تاب. در این بازی شما نیاز به کنترل Math Man به خوردن تمام ارواح. شما می توانید تنها خوردن ارواح پس از شما خورده غذایی خاصی که ویژه مواد غذایی است که خورده شما داده خواهد شد و یک فرمول و شما می توانید تنها خوردن شبح با پاسخ به این فرمول است. هنگامی که پیشرفت بازی وجود خواهد داشت بیشتر ارواح و فرمولهای سخت تر خواهد شد. استفاده از کلید های arrow به حرکت Math Man در اطراف پیچ و خم.
اطلاعات به روز شده در: