Math Man

Math Man

Miễn phí
Math Man là một trò pac người trò chơi về kiểm soát Math Man để ăn tất cả những hồn ma
Người dùng đánh giá
4.3  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Công ty phát triển:
Novel Games Limited
Math Man là một trò pac người chơi với một cú vặn mình. Trong trò chơi này cậu cần phải điều khiển Math Man để ăn tất cả những hồn ma. Anh chỉ có thể ăn những hồn ma... sau khi anh đã ăn thức ăn đặc biệt, khi một thức ăn đặc biệt là bị ăn thịt, ngươi sẽ được giao cho một công thức, và anh chỉ có thể ăn thịt con ma đó với câu trả lời cho công thức. Khi trò chơi đâu, sẽ có nhiều con ma và những công thức này sẽ khó khăn hơn. Dùng mũi tên chìa khóa để di chuyển Math Man ở trong mê cung.
Thông tin được cập nhật vào: